1. Semâlarda ve arzda her ne varsa (Esmâ’sıyla onları açığa çıkaranın yaratma amacına göre yerine getirdikleri işlevleriyle) Allâh’ı tespih etmektedir! "HÛ"; Aziyz’dir, Hakiym’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey iman edenler... Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allâh indînde çok nefret edilesidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allâh, kendi yolunda çelik karkas blok bina bütünlüğünce saf bağlayarak savaşan kimseleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hani Musa kavmine dedi ki: "Ey kavmim... Size (irsâl olmuş) Rasûlullâh olduğumu bildiğiniz hâlde niçin bana eziyet ediyorsunuz?"... Onlar (Hak’tan) saptıklarında, Allâh onların kalplerini (Hak’tan) döndürdü (gerçeği algılayamazlar artık)! Allâh, inancı bozulmuş toplumu hakikate erdirmez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani Meryemoğlu İsa dedi ki: "Ey İsrailoğulları... Muhakkak ki ben size Rasûlullâh’ım! Tevrat’tan önümde olan için bir tasdik eden ve benden sonra Rasûl olarak gelecek ismi AHMED olanı müjdeleyenim!" Onlara mucizeler olarak geldiğinde: "Bu apaçık bir sihirdir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İslâm’a davet olunduğu hâlde, Allâh’a iftira edenden (gayrının varlığını kabul edenden) daha zâlim kimdir? Allâh zâlimler topluluğuna hidâyet etmez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allâh nûrunu (ilmini) ağızlarıyla (boş lafla) söndürmek istiyorlar! Oysa Allâh, nûrunun tamamlayıcısıdır! Velev ki hakikat bilgisini inkâr edenler hoşlanmasa! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O ki, bütün din anlayışlarına üstün kılmak için Rasûlünü Hak - hakikat olarak ve Hak Din (mutlak sistem ve Sünnetullâh bilgisi) ile irsâl etti! Velev ki şirk koşanlar hoşlanmasa! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey iman edenler... Size, sizi feci bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. El Esmâ’sıyla hakikatiniz olan Allâh’a ve Rasûlüne iman edersiniz ve Allâh yolunda karşılık beklemeksizin mallarınızla ve nefsleriniz ile mücadele verirsiniz! İşte bu sizin için daha hayırlıdır; eğer kavrayabilirseniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Bu takdirde) benlikten kaynaklanan suçlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki temiz meskenlere dâhil eder... İşte bu azîm bir kurtuluştur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Seveceğiniz dahası da var: Allâh’tan yardım ve feth-i kariyb (Kurbiyet açılımı)! İman edenleri müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey iman edenler, Allâh’ın Ensârı (yardımcıları) olun; Meryemoğlu İsa’nın, Havarilere: "Kim benim yardımcılarımdır Allâh’a?" dediğindeki gibi! Havariyyun dedi ki: "Biz Allâh’ın yardımcılarıyız!"... İsrailoğullarından bir kısmı iman etti ve bir kısmı da küfretti (gerçeği reddetti)! Bunun üzerine o iman edenleri, düşmanları aleyhine destekledik de üstün gelenler oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster