1. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah’ı tesbîh etmekte... O, Azîz’dir, Hakîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey iman edenler! Niçin yapmıyacağınız şeyi söylersiniz? (Allah’dan amellerin en iyisini istersiniz de, sonra cihaddan geri kalırsınız?). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmıyacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında buğz bakımından çok büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biliniz ki Allah, kendi yolunda (aksamı) birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlıyarak çarpışanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hani, bir vakit Mûsa kavmine şöyle demişti: "-Ey kavmim! Benim, size Allah’ın peygamberi olduğumu bildiğiniz halde, niçin bana eziyyet ediyorsunuz?" Vaktaki hakdan saptılar, Allah da kalblerini hidayetten çevirdi. Allah fâsık (kâfirler) topluluğunu hidayete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bir vakit Meryem’in oğlu İsa, şöyle demişti: "- Ey İsrailoğulları! Ben, size (gönderilen) Allah’ın peygamberiyim. Önümde (benden önceki) Tevrat’ın tasdikçisi ve benden sonra gelecek bir peygamberin müjdecisi olarak geldim ki, o peygamberin ismi "Ahmed= Muhammed"dir. Sonra İsa, onlara mucizelerle gelince: "- Bu, apaçık bir sihirdir." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İslâm’a çağrıldığı halde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Kâfirler) istiyorlar ki, Allah’ın nûrunu, (İslâm dinini) ağızları ile (kötü söz ve iftiraları ile) söndürsünler. Allah ise, nûrunu tamamlıyacaktır; isterse kâfirler hoşlanmasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O Allah’dır ki, Peygamberini her dinin üstüne çıkarmak için, O’nu hidayet ve hak din ile gönderdi; isterse müşrikler hoşlanmasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey iman edenler; Size öyle bir kazanç göstereyim mi ki, sizleri acıklı bir azabdan kurtarıversin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’a ve Peygamberine iman edib mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda mücahede edersiniz. Bu sizin için çok hayırlıdır; eğer bilirseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Bunu yaptığınız takdirde) Allah, günahlarınızı bağışlar ve sizi (ağaç ve köşkleri) altından ırmaklar akar cennetlere, Adn cennetlerindeki güzel ve hoş saraylara koyar. İşte bu, en büyük kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Başka bir kazanç daha ki, onu seveceksiniz, (sizin olmasını isteyeceksiniz): Allah’dan (Peygamberin Kureyş kâfirleri üzerine vuku bulacak olan) bir zaferdir; ve yakın bir fetihtir, (Mekke’nin fethidir). (Ey Rasûlüm), müminleri, (dünyada zaferle, ahirette cennetle) müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey iman edenler! Allah’ın (dininin) yardımcıları olunuz; nitekim Meryem’in oğlu İsa, Havari’lere: "- Allah’ın zaferine kavuşmak için, benim yardımcılarım kim?" demişti. Havariler (İsâ’ya bağlı seçkinler) de şöyle cevab verdiler: "- Biziz Allah’ın yardımcıları..." Bunun üzerine İsraîl oğullarından bir topluluk (İsâ’ya) iman etti. Bir topluluk da kâfir oldu. Biz de, iman edenleri, düşmanlarına karşı kuvvetlendirdik de böylece (düşmanlarına) üstün geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster