1. Göktekiler de, yerdekiler de Allah’ı tesbîh ederler. O, çok üstündür, çok güçlüdür, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey imân edenler! Yapamıyacağınız şeyi neden söylüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapamıyacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir gazab sayılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah kendi yolunda birbirlerine kurşunla kenetlenmiş bir yapı gibi saff halinde savaşanları elbette sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hani bir zaman Musa, kendi milletine, «ey milletim !» demişti, «neden beni incitip üzüyorsunuz ? Oysa siz, gerçekten benim Allah’ın peygamberi olduğumu biliyorsunuz.» Ne vakit ki, onlar (haktan bâtıla) meyledip saptılar, Allah da onların kalblerini (hakkı kabulden uzak tutup) eğik hale getirdi. Allah, hakkın sınırlarını çiğneyip yozan milleti doğru yola çıkarmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani bir zaman da Meryem oğlu İsa şöyle demişti: «Ey İsrail oğullan I Şüphesiz ki ben size gönderilen Allah’ın peygamberiyim; önümdeki Tevrat’ı doğrulayanım ve benden sonra gelecek olan Ahmed ismindeki bir peygamberi müjdeliyenim.» Ne vakit ki, o (müjdelenen peygamber) onlara açık belgelerle, mu’cizelerle geldi, «bu apaçık bir sihirdir» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İslâm’a çağrıldığı halde Allah’a karşı yalan uydurandan daha zâlim kim vardır? Allah, (halkı ve idarecileri) zâlimler olan milleti doğru yola eriştirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah ise —kâfirler hoşlanmasa da— nurunu hep tamamlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah’a ortak koşan putperestler, hoşlanmasalar bile, dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberini doğru yolu gösterici ve hakk din’le gönderen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey imân edenler! Sizi elem verici bir azâbdan kurtaracak bir ticaret yolunu size göstereyim mi ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’a ve Peygamberine dosdoğru inanırsınız, Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihâd edersiniz. Bu, eğer bilirseniz sizin için çok hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bu durumda Allah günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan Cennetlere, Adn Cennetleri’ndeki tertemiz, gönül açıcı konaklara koyar. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bir başkası da —ki onu çok seveceksiniz— Allah’tan yardım ve yakın bir fetih... Ve sen (Ey Peygamber !) mü’minleri müjdele.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey İmân edenler! (Dinini sapasağlam ayakta tutmak hususunda) Allah yardımcıları olunuz. Nasıl ki Meryem oğlu İsa, Havarilere, «Allah yolunda yardımcılarım kim ?» demişti. Havariler de, «Allah yardımcıları biziz!» demişlerdi. Böylece İsrail oğulları’ndan bir kısmı imân etmiş, bir kısmı da küfre sapmıştı. Biz, imân edenleri düşmanlarına karşı destekledik de üstün geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster