1. Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah`ın sınırsız şanını yüceltir. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey inananlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah nazarında en tiksinti verici şeydir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu Allah, kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hani Musa kavmine: “Ey kavmim! Allah`ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde neden bana eziyet ediyorsunuz?” demişti. Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini (doğru yoldan) saptırdı. Allah, hakkın sınırlarını çiğneyen toplumu doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani, Meryem oğlu İsa: “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah`ın size, benden önce gelen Tevrat`ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince: “Bu, apaçık bir sihirdir” demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İslâm`a çağrıldığı halde, Allah`a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah, zalimler topluluğunu (kötü niyetlerinden dolayı) doğru yola erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar Allah`ın nurunu ağızlarıyla (boş laflarıyla) söndürmek isterler. Hâlbuki inkârcılar istemese de Allah, nurunu tamamlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Müşrikler istemese de dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey inananlar, size bir alışveriş göstereyim mi ki elem dolu azaptan kurtarsın sizi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah`a ve Resulü`ne inanır ve Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla gayret gösterirseniz (elem dolu azaptan kurtulursunuz). Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Bunu yapınız ki) Allah, günahlarınızı bağışlasın, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirsin. İşte bu en büyük kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Seveceğiniz başka bir husus da, Allah`tan yardım ve yakın bir fetihtir. (Resulüm! Bunları) İnananlara müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey inananlar! Allah`ın yardımcıları (dininin hizmetçileri) olun! Meryem oğlu İsa`nın havarilere: “Allah`a giden yolda benim yardımcılarım kim (olacak)?” deyip. Havarilerin de: “Biz Allah`ın yardımcılarıyız” dedikleri gibi (Ey inananlar! Siz de öyle deyin ve Allah`ın dininin yardımcıları olun!). Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inandı, bir kesim de inkâr etti. Nihayet Biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar ötekilere üstün geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster