1. Göklerde ve yerde olanların tümü Tanrı’yı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey inananlar, yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Tanrı katında bir gazab (konusu olması) bakımından büyüdü (büyük bir suç teşkil etti). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphesiz Tanrı, kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hani Musa kavmine demişti ki: "Ey kavmim gerçekten benim sizin için Tanrı’dan gönderilmiş bir elçi olduğumu bildiğiniz halde, niçin bana eziyet ediyorsunuz?" İşte onlar eğrilip sapınca Tanrı da onların kalplerini eğriltip saptırmış oldu. Tanrı, fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları, gerçekten ben, sizin için Tanrı’dan gönderilmiş bir elçiyim; benden önceki Tevrat’ın doğrulayıcısı ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim. Fakat o, onlara apaçık belgelerle gelince: "Bu, açıkça bir büyüdür" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İslama çağrıldığı halde, Tanrı’ya karşı yalan uyduranlardan daha zalim kimdir? Tanrı, zalim bir kavmi hidayete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar, Tanrı’nın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Tanrı, kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O’dur. Öyle ki onu (islamı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey inananlar, sizi acı bir azabdan kurtaracak bir ticareti haber vereyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Tanrı’ya ve O’nun Resulü’ne inanırsınız, mallarınızla ve canlarınızla Tanrı yolunda cihad edersiniz. Bu sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O da sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte ’büyük mutluluk ve kurtuluş’ budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Tanrı’dan ’yardım ve zafer (nusret)’ ve yakın bir fetih. İnançlıları müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey inananlar, Tanrı’nın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa’nın havarilere: "Tanrı’ya (yönelirken) benim yardımcılarım kimlerdir?" demesi gibi. Havariler de demişlerdi ki: "Tanrı’nın yardımcıları bizleriz." Böylece İsrailoğullarından bir topluluk inanmış, bir topluluk da küfretmişti. Sonunda biz inananları düşmanlarına karşı destekledik, onlar da üstün geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster