1. Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ı tesbih etmektedir. Muhakkak ki O, Azîz’dir, Hakîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında en tiksinen şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah, kendi yolunda birbirlerine kenetlenmiş bina gibi saf bağlayarak çarpışanları şüphesiz sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hani Musa kavmine demişti ki: "Ey kavmim, gerçekten benim Allah’ın size rasulü olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?" Onlar sapınca Allah da kalplerini saptırmış oldu. Muhakkak ki Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları, muhakkak ben Allah’ın size rasulüyüm. Benden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek ve ismi Ahmed olacak bir rasulün de müjdecisiyim." demişti. Fakat, onlara apaçık delillerle gelince: "Bu, apaçık bir sihirdir." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İslam’a davet edildiği halde Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir?! Muhakkak ki Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, kâfirler hoş görmese bile nurunu tamamlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Rasulünü hidayet ve hak din ile gönderen O’dur. Çünkü onu –müşrikler hoş görmese bile bütün dinlere üstün kılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey iman edenler, sizi can yakıcı bir azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi size? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’a ve Rasulü’ne iman eder, mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad ederseniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Günahlarınızı bağışlar, sizi altından nehirler akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki çok hoş meskenlere yerleştirir. İşte çok büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve sevdiğiniz bir diğeri daha: Allah’dan bir yardım ve yakın bir fetih... Mü’minleri müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey iman edenler, Allah’ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilere: "Allah’a benim yardımcılarım kimlerdir?" demiş, havariler de: "Biziz Allah’ın yardımcıları." demişlerdi. Böylece İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş ve bir kısmı da inkâr etmişti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de üstün gelenler oluverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster