1. Göklerde ve yerde olanlar, Allah’ı tesbih etti (ve etmekte). Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey âmenû olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah’ın katında, büyük suç oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Muhakkak ki Allah, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve Hz. Musa, kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim! Muhakkak ki ben, sizin için Allah’ın Resûl’üyüm, (böyle) olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?" Artık onlar (Hakk’tan) dönünce, Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah, fâsıklar kavmini hidayete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve Meryemoğlu İsa (A.S) şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları! Muhakkak ki ben, elimdeki Tevrat’ta olan herşeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek, ismi Ahmed olan Resûl ile müjdeleyen, size (gönderilmiş) Allah’ın Resûl’üyüm." Fakat onlara beyyineler (mucizeler, deliller) getirdiği zaman onlar: "Bu apaçık sihirdir." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İslâm’a (teslime) davet olunurken, Allah’a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar, ağızları ile Allah’ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kâfirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Resûl’ünü hidayet ile ve (esasları unutulmuş olan) dînlerin hepsinin üzerine, izhar etmek (açıklayıp doğrusunu ispat etmek) için, Hakk dîn (Allah’ın ezelî ve ebedî olan dîni) ile gönderen O’dur. Ve müşrikler, kerih görseler bile. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey âmenû olanlar! Sizi elîm azaptan kurtaracak bir ticaret için, size yol göstereyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’a ve O’nun Resûl’üne îmân edersiniz ve Allah’ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu, sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sizin günahlarınızı mağfiret eder. Ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve sizi adn cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu, fevz-ül azîmdir (büyük kurtuluştur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah’tan yardım ve yakın bir fetih. Ve mü’minleri müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey âmenû olanlar! Allah’ın yardımcıları olun! Meryemoğlu İsa (A.S)’ın havarilere: "Kim Allah’a (ulaşmak için) benim yardımcılarım olur?" dediği zaman, havarilerin: "Biz Allah’ın yardımcılarıyız." dediği gibi. Bunun üzerine İsrailoğulları’ndan bir grup îmân etti, bir grup inkâr etti. O zaman îmân edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster