1. Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah’ı tesbih ederler. O Azîz’dir, hükmünde hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey iman edenler! Yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bir zamanlar Musa kavmine: "Ey kavmim! Beni niçin incitiyorsunuz? Halbuki benim, Allah’ın size gönderdiği bir peygamberi olduğumu biliyorsunuz!" demişti. Onlar yoldan sapınca, Allah da onların kalplerini saptırmıştı. Allah fâsıklar gürûhunu doğru yola iletip hidayete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bir zamanlar Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrâiloğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş Tevrat’ı tasdik edip doğrulayan, benden sonra gelecek ve ismi Ahmed olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah’ın size gönderilmiş bir peygamberiyim. " demişti. Müjdelenen peygamber onlara delillerle (mucizelerle) gelince "Bu apaçık bir sihirdir. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İslâm’a dâvet edilirken Allah’a karşı yalan uydurandan daha zâlim kim olabilir? Allah zâlimler gürûhunu hidayete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Halbuki kâfirler istemeseler de, Allah nurunu tamamlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamber’ini hidayet ve hak din ile gönderen O’dur. İsterse müşrikler hoş görmesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey iman edenler! Elem verici, can yakıcı bir azaptan sizi kurtaracak bir ticaret yolunu göstereyim mi size? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’a ve Resul’üne imanda sebat eder, Allah yolunda mallarınızla canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı size bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerinde hoş yerlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bundan başka, seveceğiniz bir şey daha var. Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları olun! Nitekim Meryem oğlu İsa Havarîler’e: "Allah’a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir?" demişti. Havarîler de: "Biziz Allah’ın yardımcıları!" demişlerdi. İsrailoğullarından bir zümre inanmış, bir zümre de inkâr etmişti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster