1. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında bir gazab (konusu olması) bakımından (büyüdükçe) büyüdü (büyük bir suç teşkil etti). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hiç şüphesiz Allah, kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hani Musa, kendi kavmine demişti ki: «Ey kavmim, gerçekten benim sizin için Allah’tan gönderilmiş bir elçi olduğumu bildiğiniz halde, niçin bana eziyet ediyorsunuz?» İşte onlar eğrilip sapınca Allah da onların kalplerini eğriltip saptırmış oldu. Allah, fasık olan bir kavmi hidayete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bir zamanlar Meryem oğlu İsa da: «ey İsrail Oğulları, ben size gönderilmiş Allah elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim» demişti. Fakat onlara apaçık deliller gelince: «Bu apaçık bir kandırmacadır» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah’a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Ki o İslam’a (Allah’a itaat etmeye) davet olunmuştu. Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlayıcıdır; kâfirler hoş görmese bile. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Peygamberlerini hidayet ve hak din üzere gönderen O’dur. Öyle ki onu (hak din olan İslâm’ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey iman edenler, sizi acı bir azabdan kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’a ve O’nun Resulüne iman ederseniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad ederseniz. Bu, sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O da sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte ’büyük mutluluk ve kurtuluş’ budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var; Allah’tan ’yardım ve zafer (nusret) ’ ve yakın bir fetih. Mü’minleri müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey iman edenler, Allah’ın yardımcıları olun; Meryem oğlu İsa’nın havarilere: «Allah’a (yönelirken) benim yardımcılarım kimlerdir?» demesi gibi. Havariler de demişlerdi ki: «Allah’ın yardımcıları bizleriz.» Böylece İsrailoğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da küfretmişti. Sonunda biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da üstün geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster