1. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tespih etmiştir. Azîz’dir O, Hakîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey iman sahipleri! Yapmayacağınız şeyi neden söylüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında büyük bir günahtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah kendi yolunda, duvarları birbine perçinlenmiş bir bina gibi, saf bağlıyarak çarpışanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hani, Mûsa, toplumuna şöyle demişti: "Ey toplumum! Benim size gönderilen Allah elçisi olduğumu bilip durduğunuz halde, beni neden incitiyorsunuz?" Onlar bozulup sapınca Allah da onların kalplerini eğriltti. Çünkü Allah, sapıklardan oluşmuş bir topluluğu doğruya ve güzele kılavuzlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Meryem oğlu İsa’nın da şöyle dediğini hatırla: "Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim. Benden önce Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir elçiyi müjdeleyici olarak gönderildim." Fakat İsa’nın müjdelediği elçi onlara apaçık deliller getirdiğinde: "Bu, katıksız bir büyüdür!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İslam’a/Allah’a teslim olmaya çağrılıp durduğu halde, yalanlar düzerek Allah’a iftira edenden daha zalim kim vardır? Allah, zulme bulaşmış kişiler topluluğunu doğruya ve güzele iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İstiyorlar ki, ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürsünler. Ama Allah, küfre batanlar hoş görmeseler de nurunu tamamlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Resulünü hidayet ve hak dini getirmek üzere o gönderdi ki, ortak koşanlar hoşlanmasa bile, onu tüm dinlerden üstün kılsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey iman sahipleri! Dikkatlerinizi, sizi korkunç bir azaptan kurtaracak bir ticarete çekeyim mi: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’a ve onun resulüne inanır, Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla didinirsiniz. İşte bu, sizin için en hayırlısıdır; eğer bilirseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Günahlarınızı affeder ve sizi, altından nehirler akan bahçelere, sürekli cennetlerdeki temiz, bereketli barınaklara yerleştirir. İşte bu en büyük başarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Seveceğiniz daha başka şeyler de var: Allah’tan bir yardım, çok yakın bir fetih... İman sahiplerine müjde ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey iman sahipleri! Allah’ın yardımcıları olun! Hani, Meryem oğlu İsa, havarilere: "Allah’a gidişte benim yardımcılarım kimdir?" demişti de, havariler: "Biz, Allah’ın yardımcılarıyız!" cevabını vermişlerdi. Bunun ardından, İsrailoğullarından bir zümre iman etmiş, bir zümre de küfre sapmıştı. Nihayet biz, iman sahiplerini düşmanlarına karşı güçlendirdik de onlar üstün geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster