1. Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına) yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Târıkın ne olduğunu nereden bileceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (O, karanlığı) delen yıldızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Atılan bir sudan yaratıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gizlenenlerin ortaya döküldüğü gün Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Dönüş sahibi olan (yağmur yağdıran) göğe, yemin ederim ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Nebat ile) yarılan yere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şüphesiz Kur’an, (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, asla bir şaka değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onlar bir tuzak kurarlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ben de bir tuzak kurarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onun için Kâfirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster