1. Andolsun incire, zeytine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sînâ dağına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ve şu emîn şehre ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. biz, hakıykat, insanı en güzel bir biçimde yaratdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ancak îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar başka. Çünkü onlar için (bitmez) kesilmez mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O halde (bunca delillerin huzuurundan) sonra hangi şey (haber verdiğin o ba’s ve) ceza husuusunda sana yalan isnâd edebilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah, haakimlerin haakimi değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster