1. Yaratan Rabbinin adiyle oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, insanı bir kan pıhtısından yaratdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku. Rabbin nihayetsiz kerem saahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki O, kalemle (yazı yazmayı) öğretendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsana bilmediğini O öğretdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Okumamakdan) sakın! Çünkü insan muhakkak azar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendisini (mal sebebiyle) ihtiyacdan vareste gördü diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Ey insan) şübhesiz dönüş (ün) ancak Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-10) Bir kulu, namaz kılarken, men edecek (adam) gördün mü sen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-10) Bir kulu, namaz kılarken, men edecek (adam) gördün mü sen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gördün mü (şu cür’eti)? Ya o doğru yol üzerinde ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yahud takvayı emretdiyse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. gördün mü? Ya (öbürü hakkı) yalan saydı, (îmandan) yüz çevirdi ise... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (O adam) Allahın muhakkak (herşey’i) görüb durduğunu hiç de bitmemiş mi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Böyle şeylerden) sakınsın o. Eğer (küfründen) vaz geçmezse, andolsun, onu aln (ının saç) ından tutub (cehenneme) sürükleriz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Ya’nî) yalancı, günahkâr aln (ının saç) ından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O vakit (durmasın) meclisini da’vet etsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz (de) zebanileri çağırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sakın (Habîbim) ona boyun eğme. Secde et. Yaklaş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster