1. İncir ve zeytin hakkı için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sina dağı, hakkı için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu emin belde hakkı için ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz insanı en mükemmel sûrette yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesnadır. Onlara ise hiç eksilmeyen bir mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bütün bunlardan sonra ey insan, senin mahşere ve hesaba inanmana hangi engel kalabilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah hakimlerin hâkimi değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster