1. Yaratan Rabbinin adıyla oku, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanı (rahim cidarına) yapışan bir hücreden yaratan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kalemle yazmayı öğretendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsana bilmediklerini öğretendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Hayır! Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kâfir insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Hayır! Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kâfir insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ama dönüş elbette Rabbinedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-10) Baksana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-10) Baksana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) Ne dersin, o hidâyette olsa ve Allah’ı sayıp O’na karşı gelmemeyi tavsiye etse, ne iyi olurdu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) Ne dersin, o hidâyette olsa ve Allah’ı sayıp O’na karşı gelmemeyi tavsiye etse, ne iyi olurdu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ne dersin, o kul, dini yalan saysa ve haktan yüz çevirse iyi mi olurdu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O bilmiyor mu ki Allah, olan biten her şeyi görür? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Hayır! Hayır! Olmaz böyle şey! Eğer bu tutumundan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Hayır! Hayır! Olmaz böyle şey! Eğer bu tutumundan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İstediği kadar grubunu yardıma çağırsın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz de Zebanîleri çağırırız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır! Ona boyun eğme! Rabbine secde et, O’na yaklaş! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster