1. Tin’e ve Zeytûn’a andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sinâ Dağına andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve bu güvenli Şehre andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir mükâfât vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Böyle iken sana âhiret cezâsını yalanlatan nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allâh, hüküm verenlerin en iyisi değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster