1. Yaratan Rabbinin adıyle oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku, Rabbin en büyük kerem sâhibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O ki kalemle (yazmayı) öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsana bilmediğini öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hayır, (Rabbinin bu kadar iyiliğine rağmen yine) insan azar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendini zengin (kendine yeterli) gördüğü için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ama dönüş Rabbinedir (O’nun huzurunda bu azgınlığının hesabını verecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gördün mü şu men edeni? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Namaz kılarken bir kulu (namazdan)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gördün mü, ya o (kul) doğru yolda olur, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yahut kötülüklerden korunmayı emrederse? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar yüz çevirirse? (O zaman bu yaptığı kendisi için iyi mi olur?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Allâh’ın (dâimâ kendisini) gördüğünü bilmedi mi (o)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, (olmaz böyle şey), eğer bundan vazgeçmezse (onu) perçem(in)den yakalar (ateşe sürükler)iz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O yalancı, günâhkâr perçem(den)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O zaman (o gitsin) de meclisini (adamlarını) çağırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz de zebânileri çağıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır, ona boyun eğme; (Rabbine) secde et ve yaklaş! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster