1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hamd o âlemlerin Rabbi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O Rahmân ve Rahim, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, din gününün maliki Allah’ın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hidayet eyle bizi doğru yola, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster