الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Er rahmanir rahıym
Kelime
Anlamı
Kökü
الرَّحْمَٰنِ
(O) Rahman’dır
الرَّحِيمِ
Rahim’dir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Rahmandır, rahîmdir,

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Dünyada herkesi, ahirette sadece mü’minleri Rahmetine alan,

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  O, rahmândır ve rahîmdir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Rahmân ve Rahıym´dir. (Rahmâniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır.)

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  (O Allah) Rahman ve Rahim’dir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Rahman ve Rahimdir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Öyle Allah ki) dünyada bütün mahlûkata, ahirette ise, yalnız müminlere merhamet edendir;

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  O, rahmet ve merhametin kaynağıdır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  O Rahman ve Rahim’dir,

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah’a mahsûstur.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (O) Rahman`dır (dünyada bütün mahlukata sınırsız merhamet edendir), Rahimdir (ahirette ise yalnız mü`minlere merhamet edecek olandır).

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  O, rahmândır ve rahîmdir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Rahman, Rahim (Merhametli).

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O Rahmân ve Rahim,

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Rahman ve Rahim

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı’yadır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Rahmân’dır, Rahîm’dir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (1-2-3) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü’nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (O,) Rahmândır, Rahîmdir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Rahman’dır, Rahimdir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  (O, kullarına) Acıyan, koruyan, gözeten ve ihtiyaçlarını karşılayandır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Rahmân’dır, Rahîm’dir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Rahman’dır, Rahim’dir.);

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Rahman, Rahim,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  O özünde rahmet sahibi, işinde rahmet sahibidir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ’ya mahsustur.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  O, Rahman ve Rahim’dir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  O rahmândır (iyiliği sonsuzdur), Rahîmdir (ikramı boldur).

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Rahman ve Rahim

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O rahmândır, rahîmdir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (O) Rahmân’dır, Rahim’dir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah’adır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Rahman’dır, Rahîm’dir O.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Most Gracious, Most Merciful;