1. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster