الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
El hamdü lillahi rabbil alemin
Kelime
Anlamı
Kökü
الْحَمْدُ
hamdolsun
لِلَّهِ
Allah’a
رَبِّ
Rabbi
الْعَالَمِينَ
Alemlerin

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Hamd, alemlerin rabbi Allah’a:

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Eksiksiz tüm övgüler; tüm varolanları yaratıp düzene koyan ve koyduğu düzeni işleten, hayatlarını devam ettiren,

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Hamd" (Esmâ´sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), âlemlerin Rabbi olan Allâh´a aittir...

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Hamd alemlerin Rabb’i olan Allah’adır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Hamd Alemlerin Rabbinedir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Ezelden ebede kadar) bütün olmuş ve olacak hamd ve sena (övgü) tam ve kemaliyle âlemlerin (yegâne) yaratıcısı, besleyip kemale erdiricisi olan Allah’adır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bütünüyle övgü, âlemlerin rabbi Allah`a aittir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah’a mahsûstur.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Hamd (övme ve övülmenin her türlüsü), âlemlerin Rabbi olan Allah`a mahsustur.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Övgü, evrenlerin Efendisi ALLAH’adır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Hamd o âlemlerin Rabbi,

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Hamd, tüm alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı’yadır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Hamd, âlemlerin Rabbi Allah içindir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (1-2-3) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü’nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah`a mahsustur.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Hamd; alemlerin Rabbı Allah’a mahsustur.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Övülmeye layık olan, yalnızca Alemlerin Rabbi Allah’dır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Hamd; âlemlerin Rabbi olan Allah’adir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Bütün övgüler, övgüye değer güzellikler âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.);

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Her türlü övgü yalnızca Allah’a özgüdür, bütün alemlerin Rabbi,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Hamd, bütün alemlerin Rabbi Allah`a mahsustur.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ’ya mahsustur.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Adindan övgüyle bahsedilmeye lâyık olan tek varlık, Alemlerin (Uzayların/Evrenin) Rabbi/Sahibi Allah’tır!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Hamd, tüm alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Âlemlerin Rabbi (sâhibi, yetiştiricisi) Allah’a hamdolsun.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah’adır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Hamt, âlemlerin Rabbi Allah’adır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds;