1. Rahman (iyiliği sonsuz) ve Rahîm (ikramı bol) Allah’ın adıyla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Adindan övgüyle bahsedilmeye lâyık olan tek varlık, Alemlerin (Uzayların/Evrenin) Rabbi/Sahibi Allah’tır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O rahmândır (iyiliği sonsuzdur), Rahîmdir (ikramı boldur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Din (hesap/hesaplaşma/ceza/karşılık) gününün sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ancak sana ibadet eder/boyun eğer/kul olur ve yalnız Senden yardım isteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bize doğru yolu göster (öğret). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendilerine nimet (vahiy) verdiklerinin yolunu. Gazaba uğramışların ve sapıtmışların yolunu değil! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster