اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
İhdinas sıratal müstekıym
Kelime
Anlamı
Kökü
اهْدِنَا
bizi ilet
الصِّرَاطَ
yola
الْمُسْتَقِيمَ
doğru

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bize doğru yolu göster,

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bizi dosdoğru yola ilet,

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bize doğru yolu göster.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidâyet et.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bizi doğru olan yola ilet.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Bizi doğru yola ilet;

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bizi, (Îtikat, söz, iş ve ahlâkımızda) doğru yola ilet. (Bizi, İslâm dini ve Peygamber yolu olan hak yolda sâbit eyle...)

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (6-7) Bizi doğru yola, yani kendilerini nimetlendirdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapıkların yoluna değil!

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Bizi dogru yola eristir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bizi doğru yola ilet.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine (lütuf ve ikramda bulunarak) nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bize doğru yolu göster.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Bizi doğru yola ilet.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Hidayet eyle bizi doğru yola,

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bizleri doğru yola ilet,

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (6-7) Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışların değil.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bizi dosdoğru yola ilet!

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (5-6-7) Bizi doğru yola, kendilerine ni’met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Bizi doğru olan yola ilet.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bizi dosdoğru yola ilet.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bizi en doğru yola ilet.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  (Bu istiane’n ile) bizi, SIRATI MUSTAKÎM’e (Allah’a ulaştıran yola) hidayet et (ulaştır).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Bizleri doğru yola hidayet et.);

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bizi dosdoğru yola ilet,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bizi yönelt Dosdoğru Yol`a;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (6-7) Bizleri doğru yola hidâyet et, o kendilerine in’am etmiş olduğun zâtların yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapık bulunmuşların yoluna değil.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bize doğru yolu göster.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bize doğru yolu göster (öğret).

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bizleri doğru yola ilet,

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Bizi doğru yola ilet!

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  (6-7) Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapanların değil..

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (6-7) Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Dosdoğru giden yola ilet bizi...

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Show us the straight way,