1. Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, rahmândır ve rahîmdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ceza gününün mâlikidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bize doğru yolu göster. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster