إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn
Kelime
Anlamı
Kökü
إِيَّاكَ
ancak sana
نَعْبُدُ
kulluk ederiz
وَإِيَّاكَ
ancak senden
نَسْتَعِينُ
yardım isteriz

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Sadece sana kul köle olur, yardımı da sadece senden isteriz.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz. (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz.)

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  (Ey Rabb’imiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ancak sana ibadet ederiz (senden başka ibadete lâyık yoktur) ve (hem ibadetlerimizde, hem de bütün ihtiyaçlarımızda) yalnız Senden yardım isteriz.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Ancak Sana kulluk eder ve yalniz Senden yardim dileriz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (Allahım !) Yalnız Sana ibâdet eder ve ancak Senden yardım dileriz.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Ey Rabbimiz!) Yalnız sana ibadet/kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ancak sana hizmet eder, ancak senden yardım dileriz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  (Allah’ım!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Yalnız sana ibâdet eder ve yalnız senden yardım dileriz!

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (5-6-7) Bizi doğru yola, kendilerine ni’met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Rabbimiz!) Ancak sana ibâdet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  (Rabbimiz!) Yalnızca sana kulluk eder, yalnızca senden yardım dileriz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  (Allah’ım!) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız Senden İSTİANE (mürşidimizi) isteriz.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz.);

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Yalnız Sana kulluk eder; ve yalnız senden yardım dileriz.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ya Rabbi! Yalnız Sana ibadet ederiz, ancak Sen’den yardım dileriz.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  (Ey Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ancak sana ibadet eder/boyun eğer/kul olur ve yalnız Senden yardım isteriz.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  (Allah’ım!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Thee do we worship, and Thine aid we seek.