1. Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hamd Alemlerin Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rahman ve Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Din gününün malikidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bizi doğru yola ilet; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster