1. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, Rahman ve Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Din gününün sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Ey Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bize doğru yolu göster. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna eriştir. Gadaba uğramış ve sapmış olanların yoluna değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster