1. ("B" işareti kapsamı itibarıyla) Esmâ´sıyla varlığımı yaratan ismi Allâh olanın Rahmâniyeti ve Rahıymiyeti ile... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. "Hamd" (Esmâ´sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), âlemlerin Rabbi olan Allâh´a aittir... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rahmân ve Rahıym´dir. (Rahmâniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Din hükümlerinin (Sünnetullâh) yaşanmakta olduğu sonsuz sürecin Mâlik - Melik´idir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz. (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidâyet et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ki o, in´amda bulunduklarının (nefslerinin hakikati olan Allâh Esmâ´sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların) yoluna... Gazabına uğrayanların (âlemlerin ve nefsinin hakikatini göremeyip benlikleriyle kayıtlananların) Ve (Hakikatten - Vâhid´ül EHAD üs Samed olan Allâh ismiyle işaret edilen, anlayışından) saparak şirk koşanların yoluna değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster