1. Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O rahmândır, rahîmdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster