1. Rahman rahim Allah`ın adıyla Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hamd, bütün alemlerin Rabbi Allah`a mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O özünde rahmet sahibi, işinde rahmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, Hesap Günü`nün hakimidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bizi yönelt Dosdoğru Yol`a; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nimet verdiklerinin yoluna; gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster