1. Merhametli, koruyup gözeten Allah’ın adıyla Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Övülmeye layık olan, yalnızca Alemlerin Rabbi Allah’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (O, kullarına) Acıyan, koruyan, gözeten ve ihtiyaçlarını karşılayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hesap gününün mutlak yegâne sahibi de O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Rabbimiz!) Yalnızca sana kulluk eder, yalnızca senden yardım dileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bizi en doğru yola ilet. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendilerini mükâfatlandırdıklarının yoluna, senin gazabına uğramış ve sapkınların yoluna değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster