1. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rahmân’dır, Rahîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Din gününün sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yalnız sana ibâdet eder ve yalnız senden yardım dileriz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bizi dosdoğru yola ilet! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna; gazaba uğrayanların (yahûdilerin. ve (hak yoldan. sapanların (hıristiyanların. yoluna değil… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster