1. Rahmân, Rahîm olan Allah`ın ismiyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah`a mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (O,) Rahmândır, Rahîmdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Dîn (hesab) gününün mâlikidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Rabbimiz!) Ancak sana ibâdet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bizi doğru olan yola ilet. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendilerine ni`met verdiğin kimselerin yoluna; gazab edilmiş olanların ve dalâlete düşenlerin (yoluna) değil! (Âmîn!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster