1. Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hamt, âlemlerin Rabbi Allah’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rahman’dır, Rahîm’dir O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Din gününün Mâlik’i, sultanıdır O... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Dosdoğru giden yola ilet bizi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster