1. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı’yadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı’yadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı’yadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışların değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışların değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster