1. BİSMİ’LLAHİ’R-RAHMÂNİ’R-RAHÎM Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah’a mahsûstur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah’a mahsûstur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah’a mahsûstur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Allahım !) Yalnız Sana ibâdet eder ve ancak Senden yardım dileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bizi doğru yola ilet. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nîmetine erdirdiğin kimselerin yoluna... Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster