1. Bismillâhirrahmânirrahîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster