1. Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hamd; alemlerin Rabbı Allah’a mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rahman’dır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Din gününün malikidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bizi dosdoğru yola ilet. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nimete erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve dalalete düşenlerinkine değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster