1. Rahmân ve Rahim Allâh’ın adıyla Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Âlemlerin Rabbi (sâhibi, yetiştiricisi) Allah’a hamdolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (O) Rahmân’dır, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Din (cezâ ve mükâfât) gününün sâhibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bizi doğru yola ilet! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ni’met verdiğin kimselerin yoluna. Kendilerine gazabedilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil. (ya Rabbi)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster