1. (Ey Resûlüm!) Ğaşiye`nin (dehşetiyle insanları kaplayıcı olan kıyâmet ânının)haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Birtakım yüzler vardır ki o gün zelildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Meşakkat içinde) çalışmış, yorgun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kızgın bir ateşe girer! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Son derece sıcak bir kaynaktan içirilir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar için kuru bir dikenden başka bir yiyecek yoktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (O) ne besler, ne de açlıktan yana fayda verir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün öyle yüzler (de) vardır ki ni`met içinde (olmakla güzel)dir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Dünyadaki) çalışmalarından dolayı hoşnuddurlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yüksek bir Cennettedirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada boş bir söz işitmezler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Orada dâimâ akan bir (çok) pınar(lar) vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-16) Orada yükseltilmiş tahtlar, (önlerine) konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş halılar vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-16) Orada yükseltilmiş tahtlar, (önlerine) konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş halılar vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (13-16) Orada yükseltilmiş tahtlar, (önlerine) konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş halılar vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ve serilmiş halılar… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Onlar) hiç deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve göğe (bakmıyorlar mı), nasıl yükseltilmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve dağlara (bakmıyorlar mı), nasıl dikilmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve yere (bakmıyorlar mı), nasıl yayılıp döşenmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Habîbim, yâ Muhammed!) O hâlde nasîhat et; çünki sen, ancak bir nasîhat edicisin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onların üzerine (musallat olmuş) bir zorlayıcı değilsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (23-24) Ancak kim yüz çevirip inkâr ederse, o takdirde Allah, onu en büyük azâb ile cezâlandırır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (23-24) Ancak kim yüz çevirip inkâr ederse, o takdirde Allah, onu en büyük azâb ile cezâlandırır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şübhesiz onların dönüşü, ancak bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra doğrusu onların hesâbı(nı görmek) de ancak bize âiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster