1. Gâşiye’nin/dehşeti her tarafı saracak olan o felâketin mahiyeti hakkında elbet sen de bilgi sahibi oldun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yüzler vardır o gün yere eğilmiştir, zelildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yorgundur, bitkin mi bitkindir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kızgın ateşe girerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Susayınca kaynar su kaynayan bir çeşmeden içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yiyecekleri sadece bir dikenden ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bu diken ne besleyicidir, ne de açlığı giderir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ama yüzler vardır, o gün mutludurlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Emeklerinin neticesini almadan ötürü gayet memnundurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Pek üstün ve pek muteber bir cennettedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada hiç boş söz işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Orada akan berrak pınarlar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada üstün, kıymetli tahtlar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hazırlanmış kadehler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Dizilmiş koltuklar, yastıklar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yayılmış halılar ve döşemeler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O kâfirler bakıp düşünmezler mi: (Mesela) deve nasıl yaratılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gök nasıl kurulup uçsuz bucaksız yükseltilmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Dağlar nasıl da yeri tutup, dengeleyen direkler halinde dikilmiş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yeryüzü nasıl yayılıp hayata elverişli kılınmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İşte böyle... Sen insanları irşada devam et! Zaten senin görevin sadece irşad edip düşündürmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Lâkin kim ki imana sırtını döner ve inkâr eder, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Allah da onu en büyük cezaya çarptırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Elbet onların dönüşü Bize olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Elbet hesaplarını görmek de Bizim işimiz olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster