هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.
Kelime
Anlamı
Kökü
هُوَ
O
اللَّهُ
Allah
الْخَالِقُ
Hâlik’dir (yaratan)
الْبَارِئُ
Bâri’dir (var eden)
الْمُصَوِّرُ
Musavvir’dir (biçim veren)
لَهُ
O’nundur
الْأَسْمَاءُ
isimler
الْحُسْنَىٰ
en güzel
يُسَبِّحُ
tesbih ederler
لَهُ
O’nu
مَا
bulunanlar
فِي
السَّمَاوَاتِ
göklerde
وَالْأَرْضِ
ve yerde
وَهُوَ
ve O
الْعَزِيزُ
Azîz’dir (mutlak galip)
الْحَكِيمُ
Hakîm’dir (hükümdar herşeyi hikmetle yapan)

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  O Allah, yaratandır, vâredip olgunlaştırandır, sûret verendir, onundur bütün güzel adlar; tenzîh eder onu ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sâhibi.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O Allah’tır herşeyi yaratan ve yoktan var eden en güzel şekil ve biçimler veren, en güzel ve mükemmel isimlerle, vasıflar da O’nundur. O’nundur göklerde ve yerde olan herşey, O’nun sınırsız şanını yüceltir yine herşey. Çünkü yalnız O’dur, mağlup edilemeyen gücün sahibi ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapan da yine O’dur.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  O Allâh, Hâlık (mutlak yaratan - Esmâ özelliklerini fiile dönüştüren), Bâri (her yarattığını, zaman ve özellik olarak tüme uyumlu tafsile getiren), Musavvir (sonsuz mânâ sûretlerini açığa çıkaran); Esmâ ül Hüsnâ O’na aittir! Semâlarda ne var ve arzda ne varsa Allâh’ı tespih (ortaya koydukları işlevle Esmâ özelliklerini açığa çıkararak kulluk etmeleri) içindir; "HÛ" Aziyz’dir, Hakiym’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  O, yaratan, yoktan vareden, şekillendiren Allah’tır. En güzel adlar O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O’nu tesbih etmektedir. O, yücedir, hikmet sahibidir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  O Allah ki, Yaratan’dır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ’şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  O, öyle Allah ki, Hâlık’dır= her şeyi yaratıb takdir edendir, Bârî’dir= yoktan var edendir, Musavvir’dir= bütün varlıklara şekil verendir. Esmaü’l-Hüsna (en güzel isimler) O’nun... Bütün göklerde ve yerde olanlar, hep O’nu tesbhih eder. O, Azîz’dir= her şeye gâlib ve her kemale sahibdir, Hakîm’dir= hikmet sahibidir...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  O Allah, yaratan, yoktan var eden ve yarattıklarına şekil verendir. En güzel isimler O`nundur. Göklerde ve yerde her şey O`nu övgüyle anar. O`nun her şeye gücü yeter; hikmet sahibidir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  O, vareden, guzel yaratan, yarattiklarina sekil veren, en guzel adlar kendisinin olan Allah’tir. Goklerde ve yerde olanlar O’nu tesbih ederler. O gucludur, Hakim’dir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  O öyle Allah ki, yaratandır, en güzel şekilde ve biçiminde var kılandır. Dilediği surette meydana getirendir. En güzel isimler O’na mahsustur. Göktekilerle yerdekiler O’nu tesbîh eder. O, çok üstündür, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  O, yaratan, (bir uygunluk içinde) yoktan var eden, (yarattıklarına) şekil veren Allah`tır. En güzel isimler/sıfatlar O`nundur. Göklerde ve yerde olan her şey O`nun şanını yüceltmektedir. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  O, Yaratan, Vareden ve Biçim veren ALLAH’tır. Tüm güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O’nu yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şânını yüceltmektedirler. O, gâlib olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O yaratan, yoktan var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. İsimlerin en güzelleri O’na aittir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O’nu takdis etmektedir. Üstün güç sahibi ve herşeyi hikmeti uyarınca yapandır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  O Tanrı ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ’şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Azizdir, Hakimdir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  O Allah ki, Halik, Bari’, Musavvir’dir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olan şeyler O’nu tesbih eder. Muhakkak ki O, Azîz’dir, Hakîm’dir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  O, öyle Allahdır ki vücûde getireceği her şey’i hikmeti muktezaasınca takdîr edendir. Onları var edendir. Varlıklara suuret verendir. En güzel isimler Onun. Göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) Onu tesbîh (ve tenzîh) eder. O, gaalib-i mutlakdır. Yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  O, Hâlık (herşeyi yaratan), Bâri` (yoktan var eden), Müsavvir (her mahlûka sûret veren) Allah`dır. Esmâü`l-Hüsnâ (en güzel isimler) O`nundur. Göklerde ve yerde ne varsa, O`nu tesbîh eder. Çünki O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  O, öyle Allah’tır ki; Halik, Bari, Musavvir’dir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tesbih ederler. Ve O; Aziz’dir, Hakim’ dir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  O Allah ki yaratan, tasarlayan, her şeye bulunduğu şekli verendir. En güzel isimler O’na yakışır. Göklerde ve yerde olan her şey, O’nu yücelterek, bütün noksanlıklardan arındırırlar. O çok güçlü ve her şeyin hükmünü verendir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  O Allah ki; Yaratan’dır, Bâri’dir (yokken var eden), Musavvir’dir (şekil verendir), güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tespih eder. Ve O; Azîz’dir (yücedir), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  O yaratan, yoktan var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. İsimlerin en güzelleri O’na aittir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O’nu tesbih etmektedir. Üstün güç sahibidir, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  O, Allah’tır, Yaratıcı, bütün özlere ve görüntülere şekil veren Yapıcı! Bütün mükemmellik vasıfları [yalnız] O'nundur. Göklerde ve yerde olan herşey O'nun sınırsız şanını yüceltir: çünkü yalnız O'dur kudret ve hikmet sahibi olan.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  O Allah`tır; mutlak yaratıcıdır, var ettiğinin ilk örneklerini yaratandır, yarattığı ilk örneklere suret giydirendir. En güzel nitelikler ve tüm mükemmellikler Allah`a mahsustur: Göklerde ve yerde olan her şey O`nun adına hareket eder: zira O`dur her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet eden.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  O yaratıcı, vücuda çıkarıcı, eşyaya sûret verici olan Allah Teâlâ’dır. O’nun için pek güzel isimler vardır. O’nun için göklerde ve yerde ne varsa tesbih eder ve azîz, hakîm olan O’dur.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  O; yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tenzih ve tesbih etmektedirler. O Azîz’dir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  O, yaratan; yoktan (ilk maddeleri) var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki herşey O’na boyun eğer. O, mutlak güç sahibidir, doğru hüküm/karar verendir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O yaratan, yoktan var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. İsimlerin en güzelleri O’na aittir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O’nu takdis etmektedir. Üstün güç sahibi ve herşeyi hikmeti uyarınca yapandır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Allah o gerçek İlahtır ki halık’tır, bârî’dir, musavvir’dir. Hasılı, en güzel isimler ve vasıflar O’nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O’nu tesbih ve tenzih eder. O, azizdir, hakimdir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  O, yaratan, var eden, (varlığa getirdiklerine) biçim veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O’nun ululuğunu anarlar. O, aziz (mutlak gâlip), hakim (hükümdar, herşeyi hikmetle yapan)dır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  O Allah, yaratan, yoktan vareden, şekil verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O’nu tesbih eder. O, güçlüdür, Hakim’dir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ’şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah’tır O! Haalik, Bâri’, Musavvir’dir O! En güzel isimler/Esmâül Hüsna O’nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa O’nu tespih eder. Azîz’dir O, Hakîm’dir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  He is Allah, the Creator, the Evolver, the Bestower of Forms (or Colours). To Him belong the Most Beautiful Names: whatever is in the heavens and on earth, doth declare His Praises and Glory: and He is the Exalted in Might, the Wise.