1. Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH’ı yüceltir. O Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki, kitap halkından inkârcı olanları ilk sürgün için ülkelerinden çıkarmıştır. Onların çıkacağını hiç beklemiyordunuz. Kalelerinin kendilerini ALLAH’tan koruyacağını sandılar. Ancak ALLAH onlara ummadıkları bir yerden geldi ve kalplerine korku saldı. Böylece evlerini kendi elleriyle ve gerçeği onaylayanların elleriyle yıkıyorlar. Ey görüş sahipleri ibret alınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ALLAH onları ayrılmaya zorlamasaydı, bu dünyada cezalandıracaktı. Ahirette de onlara ateş azabı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Çünkü onlar ALLAH’a ve elçisine karşı geldiler. Kim ALLAH’a karşı gelirse ALLAH’ın cezalandırması çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bir ağacı kesseniz de yahut gövdesi üzerinde bıraksanız da bu ALLAH’ın arzusuna göredir. O, yoldan çıkanları alçaltacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ALLAH’ın onlardan alıp elçisine verdikleri için, siz at ve deve sürmediniz; ama ALLAH elçisini dilediğinin üstüne gönderir. ALLAH her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ALLAH’ın o ülkelerin halklarından elçisine ganimet bıraktığı şeyler ALLAH’ın ve elçisinindir. Yani akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verilmelidir ki zenginlerinizin arasında tekelleşmesin. Elçinin size verdiğini alın; ancak onun size vermediğinden uzak durun. ALLAH’ı dinleyin. ALLAH’ın cezalandırması çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ALLAH’ın lütuf ve rızasını aradıkları, ALLAH’ı ve elçisini destekledikleri için yurtlarından ve mallarından edilmiş bulunan göçmenlerin fakirlerine... Doğru olanlar bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlardan önce yurt ve onay sahibi olanlar, kendilerine göç edenleri severler ve verdiklerinden ötürü içlerinde bir burukluk duymazlar. Hatta kendileri ihtiyaç içinde bile olsalar onları kendilerinden önde tutarlar. Doğrusu, nefislerinin bencilliğinden korunanlar kurtulanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onlardan sonra gelenler, "Efendimiz, bizi ve bizden önce gerçeği onaylamış olan kardeşlerimizi bağışla; kalbimizi gerçeği onaylayanlara karşı kin beslemekten koru. Efendimiz, sen şefkatlisin, Rahimsin" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İkiyüzlü davrananlara dikkat etmedin mi? Kitap halkından inkârcı olan arkadaşlarına, "Çıkartılırsanız biz de sizinle birlikte çıkacağız ve sizin aleyhinize hiçbir kimseye itaat etmeyeceğiz. Sizinle savaşılırsa, kesinlikle sizi destekleyeceğiz" demektedirler. ALLAH onların yalancı olduğuna tanıklık eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğrusu, onlar çıkarılsalar, onlarla birlikte çıkmazlar. Onlarla savaşılırsa, onları desteklemezler. Destekleseler bile arkalarını dönüp kaçarlar, sonra yardım görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kalplerine, ALLAH’tan daha çok siz korku salıyorsunuz. Zira onlar anlayışsız bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlar, iyi korunmuş kentlerde veya duvarların ardında olmaları haricinde bir araya gelip sizinle savaşamazlar. Aralarındaki çekişmeleri çetindir. Onları birlik sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. Zira onlar, akıllarını kullanmayan bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kendilerinden kısa bir süre önce geçmiş olanlara benziyorlar. Onlar, işlediklerinin karşılığını tatmışlar ve acı bir azabı hak etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar tıpkı sapkın gibidir: İnsana, "İnkar et" der. Sonra o inkâr edince de "Benim seninle bir ilişkim yok. Ben, evrenlerin Rabbi ALLAH’tan korkarım" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Her ikisi de ebedi kalacakları ateşte son buldular. Zalimlerin cezası işte böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ey gerçeği onaylayanlar, ALLAH’ı sayıp dinleyin. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. ALLAH’ı sayıp dinleyin. ALLAH yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ALLAH’ı unuttukları için O’nun da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bahçe halkıyla cehennem halkı bir olamaz; kazananlar ancak bahçe halkıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bu Kuran’ı bir dağın üzerine indirseydik, ALLAH’a olan saygıdan ötürü onun titreyip paramparça olduğunu görecektin. Belki düşünürler diye biz insana böyle örnekler vermekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O ALLAH’tır ki O’ndan başka tanrı yoktur. Tüm gizemleri ve açıktakileri Bilendir. O Rahmandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O ALLAH’tır ki O’ndan başka tanrı yoktur. Egemendir, Kutsaldır, Barıştır, Güvenlik Sağlayıcıdır, Koruyandır, Üstündür, Güçlüdür, Uludur. Onların ortak koştuklarından ALLAH çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, Yaratan, Vareden ve Biçim veren ALLAH’tır. Tüm güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O’nu yüceltir. O Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster