1. ALLAH, kocası hakkında seninle tartışan ve ALLAH’a şikayette bulunan kadının sözlerini işitti. ALLAH ikinizin tüm konuştuklarını işitmiştir. ALLAH İşitendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İçinizden, kadınlarını annelerine benzeterek yabancılaştıranlar bilirler ki onlar anaları değildir. Anneleri kendilerini doğuranlardır. Söyledikleri kötü ve asılsız bir sözdür. ALLAH Affedendir, Bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kadınlarını annelerine benzeterek yabancılaştırdıktan sonra sözlerinden dönenler, karılarıyla cinsel ilişkiye girmeden önce bir köleyi özgürlüğe kavuştursunlar. Size öğütlenen budur. ALLAH yaptığınız her şeyi haber alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Azad edecek bir köle bulamayan, cinsel ilişkiden önce üst üste iki ay boyunca oruç tutmalı. Buna güç yetiremeyen ise altmış yoksulu doyurmalı. ALLAH’a ve elçisini onaylamalısınız. Bunlar, ALLAH’ın belirlediği sınırdır. İnkarcılar acı bir azaba mahkûm olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ALLAH’a ve elçisine karşı gelenler, kendilerinden öncekiler nasıl alçaltıldıysa öylece alçaltılacaklardır. Biz, apaçık ayetler indirmiş bulunuyoruz. İnkarcılar için utandırıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gün gelir ALLAH onları topluca diriltir ve sonra yapmış olduklarını kendilerine haber verir. Onlar unutsalar da ALLAH onları saymıştır. ALLAH her şeye tanıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ALLAH’ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini anlamaz mısın? Üç kişi gizli konuşsa, mutlaka O onların dördüncüsüdür. Beş kişi olsalar, mutlaka O onların altıncısıdır. İster bundan az veya çok ve nerede olursa olsunlar, O onlarla beraberdir. Sonra diriliş gününde onlara yaptıklarını haber verir. ALLAH her şeyi Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Gizli toplantılar yapmaktan menedildikleri halde hâlâ menedildikleri işte ısrar edenler dikkatini çekmedi mi? Onlar günah işlemek, düşmanlıkta bulunmak ve elçiye itaatsizlik etmek amacıyla kulis yapıyorlar. Sana geldiklerinde, ALLAH’ın seni selamlamadığı bir biçimde selamlıyorlar. Kendi aralarında, "Söylediklerimizden ötürü ALLAH bizi cezalandırsa ya!" derler. Cehennem onlara yeter. Orada yanarlar; ne kötü bir duraktır orası. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey gerçeği onaylayanlar, gizli görüştüğünüz vakit günah, düşmanlık ve elçiye isyan için konuşmayın; iyilik ve erdemlilik için konuşun. Huzuruna toplanacağınız ALLAH’ı dinleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Komplo toplantıları sapkındandır. Bu yolla gerçeği onaylayanları incitmek ister. Oysa ALLAH’ın izni olmadan onlara hiçbir zarar veremez. Gerçeği onaylayanlar ALLAH’a güvensinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ey gerçeği onaylayanlar, toplantılarda size "Yer açınız" dendiğinde yer açınız ki ALLAH ta size yer açsın. Size, "Kalkınız" dendiğinde kalkınız ki ALLAH da içinizdeki gerçeği onaylayanları ve kendilerine bilgi verilenleri derecelerle yükseltsin. ALLAH tüm yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ey gerçeği onaylayanlar, elçiyle özel görüşme yapacağınız zaman, görüşmenizden önce (yoksullara) bir sadaka verin. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Veremiyorsanız, ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Özel görüşmenizden önce bir sadaka vermekten çekindiniz mi ki onu uygulamadınız? ALLAH tövbenizi kabul eder. Namazı gözetin, zekatı verin, ALLAH’a ve elçisine uyun. ALLAH yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ALLAH’ın kendilerine kızgın olduğu bir topluluğu dost edinenlere dikkat etmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardandır. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ALLAH onlar için çetin bir ceza hazırlamıştır. Yaptıkları ne kadar da kötüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Anlaşmalarını/yeminlerini kalkan edinerek ALLAH’ın yolundan saptırdılar. Onlar alçaltıcı bir azabı haketmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ne paraları, ne de evlatları, onları ALLAH’tan kurtaramayacaktır. Onlar cehennem halkıdırlar ve orada ebedi kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gün gelecek, ALLAH hepsini diriltecek ve şimdi size yemin ettikleri gibi O’na da yemin edeceklerdir. Kendilerinin (doğru) bir şey üzerinde olduklarını sanıyorlar! Doğrusu, onlar yalancılardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sapkın onları sahiplenmiş ve onlara ALLAH’ın mesajını unutturmuştur. Onlar sapkının partisidir. Sapkının partisi kesinlikle kaybedecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ALLAH’a ve elçisine karşı gelenler, alçaklardandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ALLAH, "Ben ve benim elçilerim kazanacaklardır" diye yazmıştır. ALLAH Güçlüdür, Üstündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ALLAH’ı ve ahiret gününü onaylamış bir topluluk göremezsin ki, ALLAH’a ve elçisine karşı gelenleri dost edinsin. Hatta onlar, kendilerinin anaları, babaları, çocukları, oğulları, kardeşleri ve akrabaları bile olsa… Gerçeği onaylamayı kalplerine yazmış ve katından bir vahiyle desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları bahçelere sokar. ALLAH onlardan hoşnut olmuştur, onlar da O’ndan hoşnut olmuşlardır. Onlar ALLAH’ın partisidir. Hiç kuşkusuz, ALLAH’ın partisi kazanacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster