1. Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH’ı yüceltir. O Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Göklerin ve yerin yönetimi O’na aittir. Yaşatır, öldürür. O her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O ilktir, sondur. O en dıştakidir, en içtekidir. O her şeyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O’dur gökleri ve yeri altı günde yaratan ve daha sonra tüm otoriteyi kuran. Yere giren ve ondan çıkanı, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir. ALLAH tüm yaptıklarınızı görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göklerin ve yerin yönetimi O’na aittir. Her şey ALLAH ‘a havale edilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O, göğüslerin içindekini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ALLAH’ı ve elçisini onaylayın ve yönetiminize verdiği şeylerden yardım için verin. Sizden gerçeği onaylayıp yardım edenler için büyük bir ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Efendinizi onaylamanız için elçi sizi çağırdığı halde size ne oluyor ki hâlâ ALLAH’ı onaylamıyorsunuz? Hem O, sizden söz almıştı, eğer gerçeği onaylıyor iseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetleri indiren O’dur. Kuşkusuz ALLAH size karşı Şefkatlidir, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Size ne oluyor ki ALLAH yolunda harcamıyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin zenginlikleri ALLAH’ındır. Zaferden önce harcayıp savaşanlarınız, daha sonra harcayıp savaşanlarla bir olmazlar; onlardan daha üstündürler. ALLAH her birine kurtuluşu söz vermiştir. ALLAH tüm yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kim (erdemli davranarak) ALLAH’a güzel bir borç verirse, karşılığını kat kat alır ve cömert bir ödül kazanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Gerçeği onaylayan erkeklerin ve kadınların ışıklarının önlerinden ve sağ yanlarından yayıldığını gördüğün gün, "Müjde! Bugün, sürekli olarak kalacağınız altlarından ırmaklar akan bahçeler var. Bu, en büyük zaferdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün, ikiyüzlü erkekler ve kadınlar gerçeği onaylayanlara, "Bize bakın da sizin ışığınızdan alalım" diyecekler. Onlara, "Geriye dönün de ışık arayın" denir. Aralarına, iç taraftaki merhametle, dış taraftaki azabı ayıran kapılı bir engel konacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Biz sizinle birlikte değil miydik?" diye onlara seslenirler. "Evet" derler, "Ancak siz kendinizi kandırdınız, beklediniz, kuşkular beslediniz ve ALLAH’ın kararı gelinceye kadar kuruntularla oyalandınız. Kandırıcı, sizi ALLAH hakkında yanılttı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bugün ne sizden ne de inkâr edenlerden bir fidye kabul edilmez. Yeriniz cehennemdir; Mevlanız odur. Ne kötü bir duraktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gerçeği onaylayanlar için ALLAH’ın mesajına ve inen gerçeğe gönüllerini açmanın vakti gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilmiş olanlar gibi olmasınlar; onların üzerinden uzun zaman geçince kalpleri katılaşmıştı. Onların çoğunluğu yoldan çıkmış kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Biliniz ki ALLAH ölümünden sonra yeri diriltir. Düşünesiniz diye size ayetleri böyle açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sadaka veren erkekler ve kadınlar, ALLAH’a güzel bir borç vermişlerdir. Onlara kat kat ödenir ve onlar cömert bir ödül haketmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ALLAH’a ve elçisini onaylayanlar, dosdoğru olanlar ve tanıklardır. Rab’leri katında onlar için ödülleri ve ışıkları vardır. İnkar edip ayet ve mucizelerimizi yalanlayanlar ise cehennem halkıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bilesiniz ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, aranızda övünme, para ve çocuk çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, inkârcıların hoşuna giden bir bitkiyi yetiştiren bir yağmura benzer. Ne var ki daha sonra o bitki kurur, sararır ve sonunda çerçöp olur. Ahirette ise ALLAH’tan çetin bir azap, bir bağışlanma ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı, kandıran, geçici bir zevkten ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Efendinizden bir bağışlanmaya ve genişliği gökler ve yer kadar olan bir bahçeye koşun. ALLAH’a ve elçisini onaylayanlar için hazırlanmıştır. Bu, ALLAH’ın dilediğine ve/veya dileyene verdiği lütfudur. ALLAH Büyük Lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yeryüzünde ve aranızda oluşan hiçbir şey yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta kayıtlı olmasın. Bu, kuşkusuz ALLAH için çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bu, yitirdiğiniz bir şey için üzülmemeniz ve O’nun size verdiği nimetlerle de şımarmamanız içindir. ALLAH kendini beğenip övünenleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar ki cimrilik ederler ve halka cimri olmayı öğütlerler. Kim yüz çevirirse, kuşkusuz ALLAH Zengindir, Övgüye layık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Elçilerimizi apaçık kanıtlarla gönderdik, onlarla birlikte kitabı ve yasayı indirdik ki halk adaleti gözetsin. Büyük bir kuvvete ve halk için yararlara sahip olan demiri de indirdik ki ALLAH kendisini ve elçisini onaylayıp destekleyenleri ayırsın. ALLAH Güçlüdür, Üstündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Biz Nuh’u, İbrahim’i gönderdik, soylarına peygamberlik ve kitap bağışladık. Bir kısmı doğruyu buldu; ama onlardan çoğu yoldan çıkmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra onların peşinden, ard arda elçilerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa’yı da gönderdik ve ona İncil’i verdik. Onu izleyenlerin gönüllerine şefkat ve merhamet koyduk. Fakat, bizim kendileri için onaylamadığımız bir ruhbanlık uydurdular. Halbuki onlardan sadece ALLAH’ı hoşnut edecek hususlara uymalarını istemiştik. Üstelik ruhbanlığa hakkıyla da uymadılar. Aralarından gerçeği onaylayanlara ödüllerini verdik; ancak çokları yoldan çıkmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey gerçeği onaylayanlar, ALLAH’ı sayıp dinleyin ve elçisini onaylayın ki rahmetinden size iki pay versin, size, aydınlığında yürüyeceğiniz bir ışık bağışlasın ve sizi bağışlasın. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Böylece kitap halkı bilsin ki onlar ALLAH’ın lütfunu tekelleştiremezler, tüm lütuf ALLAH’ın elindedir, onu dilediğine ve/ veya dileyene verir. ALLAH Büyük Lütuf Sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster