لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
Liella ya’leme ehlulkitabi ella yakdirune ’ala şey’in min fadlillahi ve ennelfadle biyedillahi yu’t’yhi men yeşa’u’vallahu zulfadlil’azıymi.
Kelime
Anlamı
Kökü
لِئَلَّا
diye
يَعْلَمَ
bilsinler
أَهْلُ
ehli
الْكِتَابِ
Kitap
أَلَّا
يَقْدِرُونَ
malik olmadıklarını
عَلَىٰ
hiçbir
شَيْءٍ
şeye
مِنْ
-ndan
فَضْلِ
lutfu-
اللَّهِ
Allah’ın
وَأَنَّ
ve şüphesiz
الْفَضْلَ
lutfun
بِيَدِ
elinde olduğunu
اللَّهِ
Allah’ın
يُؤْتِيهِ
onu vereceğini
مَنْ
kimseye
يَشَاءُ
dilediğine
وَاللَّهُ
ve Allah
ذُو
sahibidir
الْفَضْلِ
lutuf
الْعَظِيمِ
büyük

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve bunlar da, kitap ehlinin, şunu bilmeleri için bildirilmiştir: Onlar, Allah’ın lütuf ve ihsânından hiçbir şeyi menedemezler ve lütuf ve ihsân, Allah’ın elindedir, dilediğine verir ve Allah, pek büyük bir lütuf ve ihsân sâhibidir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bize de kitap verildi diyen, geçmiş din mensupları bilsinler ki, Allah’ın lütfundan ve yardımından, hiç birşeyi geri çevirmeye onların gücü yetmez. Bütün lütuf ve ihsan Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Böylece kitap ehli, Allah’ın lütfundan hiçbir şey elde edemeyeceklerini bilsinler. Lütuf bütünüyle Allah’ın elindedir, onu dilediğine bahşeder. Allah, büyük lütuf sahibidir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Tâ ki ehl-i kitap (din - hakikat ilmi verilmiş olanlar) Allâh’ın lütfundan bir şey elde edemeyeceklerini bilsinler... (Biline ki) kesinlikle lütuf Allâh’ın eliyledir (onların kazanması değil), onu dilediğine verir... Allâh, "Zül Fadlil Aziym"dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Böylece, kitap ehli Allah’ın lütfundan bir şeye güç yetiremediklerini, lütfun tamamen Allah’ın elinde olduğunu ve onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Öyle ki, Kitap Ehli (Yahudi ve Hıristiyanlar) Allah’ın fazlından hiçbir şeye ’güç yetirip-sahip olmadıklarını’ ve fazlın muhakkak Allah’ın elinde olduğunu, onu dilediğine verdiğini bilip-öğrensin. Allah, büyük fazl (üstün lütuf ve ihsan) sahibidir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Tâ ki, (âhir zaman peygamberine iman getirmiyen) ehl-i kitab bilsinler ki, Allah’ın fazlından hiç bir şeye güç yetiremezler. Muhakkak ki iyilik ve sevab Allah’ın elindedir; onu dilediğine verir. Allah (müminlere sevab ve iyilik vermekle) çok büyük kerem sahibidir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Kitap ehli, Allah`ın, mesajını kime vereceği üzerinde hiçbir yetkilerinin olmadığını bilmelidirler. Allah, kendi yetkisinde olan peygamberlik görevini dilediğine verir. Allah sonsuz lütuf sahibidir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Kitap ehli bilsinler ki, Allah’in lutfundan hicbir sey elde edemezler; lutuf Allah’in elindedir, onu diledigine verir; Allah buyuk lutuf sahibidir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Tâ ki, Kitap Ehli bilsinler ki Allah’ın geniş lûtfundan, bol ihsanından bir şeye (onu elde etmeye veya geri çevirmeye) güçleri yetmez ve elbette geniş lütuf, bol ihsan Allah’ın elindedir; onu dilediği kimseye verir. Allah, büyük lütuf ve ihsan sahibidir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Böylece kitap ehli (Yahudiler ve Hıristiyanlar), Allah`ın lütfundan hiçbir şey elde edemeyeceklerini bilsinler! Lütuf bütünüyle Allah`ın elindedir, onu dilediğine (hak edene) verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bunları açıkladık ki, kitap ehli, Allah’ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun, Allah’ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah, büyük lütuf sahibidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Böylece kitap ehli, Allah’ın lütfundan hiçbir şey elde edemeyeceklerini bilsinler. Lütuf bütünüyle Allah’ın elindedir, onu dilediğine bahşeder. Allah, büyük lütuf sahibidir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Böylece kitap halkı bilsin ki onlar ALLAH’ın lütfunu tekelleştiremezler, tüm lütuf ALLAH’ın elindedir, onu dilediğine ve/ veya dileyene verir. ALLAH Büyük Lütuf Sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Böylece Kitab ehli, Allah’ın lütfundan hiçbir şey elde edemiyeceklerini bilsinler. Lütuf bütünüyle Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Böylece yahudiler ile hristiyanlar bilsinler ki, Allah’ın lütfu kendi tekellerinde değildir. Lütuf O’nun elindedir, dilediğine verir onu. Allah büyük lütuf sahibidir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Öyle ki, Kitap ehli Tanrı’nın fazlından hiçbir şeye ’güç yetirip sahip olmadıklarını’ ve fazlın muhakkak Tanrı’nın elinde olduğunu, onu dilediğine verdiğini bilip öğrensin. Tanrı büyük fazl sahibidir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Böylece Kitap Ehli, Allah’ın lütfundan hiçbir şeye nail olamayacaklarını ve lütfun muhakkak Allah’ın elinde olduğunu, onu dilediğine verdiğini bilsin. Şüphesiz Allah büyük lütuf sahibidir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Ehl-i kitâb, hakıykaten Allahın fazl (-u kerem) inden hiçbir şey’e nail olamayacaklarını, muhakkak bütün inayetin Allahın elinde bulunduğunu, onu (ancak) dileyeceği kimselere vereceğini bilmedikleri için mi (küfürde inâd ediyorlar? Halbuki bunu pek a’lâ biliyorlar da). Allah büyük fazl (-u kerem) saahibidir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Böylece ehl-i kitab, (kendilerinin) Allah`ın lütfundan hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerini ve şübhesiz lütuf (sâdece) Allah`ın elinde olup, onu dilediğine vereceğini bilsin(ler)! Çünki Allah, pek büyük ihsan sâhibidir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Böylece kitab ehli, Allah’ın lutfundan hiç bir şey elde edemeyeceklerini bilsinler. Muhakkak ki lutuf, bütünüyle Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir. Ve Allah; büyük lutuf sahibidir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Ehli kitap şunu iyi bilsin ki, Allah’ın lütfundan hiçbir şeyi, onlar planlayıp dağıtamazlar. Elbetteki lütuf ve bağış (nimetlerini dağıtmak) Allah’ın kendi elinde olup, bunları kullarından dilediklerine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Kitap ehlinin (fasık olmaları), Allah’ın fazlından hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerini ve fazlın, Allah’ın elinde (kudretinde) olduğunu ve onu dilediğine vereceğini bilmedikleri içindir. Ve Allah, büyük fazl sahibidir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Böylece kitap ehli olanlar, müminlerin Allah’ın lütfünden hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerini zannetmesinler. Lütuf bütünüyle Allah’ın elindedir, onu dilediğine bahşeder. Allah büyük lütuf sahibidir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve geçmiş vahiylerin mensupları bilsinler ki Allah’ın lütfu üzerinde hiçbir güçleri yoktur; bütün lütuf (yalnızca) Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah sonsuz lütuf sahibidir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Böylece önceki vahiyleri izleyenler kendilerinin Allah`ın lutfundan hiçbir şey elde edemeyeceklerini düşünmesinler; dahası, bu lutfun Allah`ın yetkisinde olup onu dilediğine verdiğini bilsinler: zira Allah muazzam ikram sahibidir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Artık ehl-i kitap bilmeyecekler midir ki, Allah’ın fazlından hiçbir şeye güç yetiremiyeceklerdir ve şüphe yok ki bütün fazl, Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir ve Allah pek büyük fazl sahibidir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Böylece kitap ehli bilsin ki, Allah’ın lütfundan hiçbir şey elde edemezler. Lütuf ancak Allah’ın elindedir. Onu ancak dilediği kimselere verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bunları açıkladık ki, Kitap Ehli (Museviler, İseviler, Müslümanlar), Allah’ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine ait kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfunAllah’ın elinde olduğunu, onu dileyen (gereğini yapan) kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Böylece yahudiler ile hristiyanlar bilsinler ki, Allah’ın lütfu kendi tekellerinde değildir. Lütuf O’nun elindedir, dilediğine verir onu. Allah büyük lütuf sahibidir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ehl-i kitap şunu bilsinler ki: Allah’ın lütfundan mâlik oldukları hiçbir şey, hiçbir kısım mevcut değildir. Bütün lütuf ve inayet Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Böylece Kitap ehli, kendilerinin, Allâh’ın lutfundan hiçbir şeye mâlik olmadıklarını, bütün lutfun, Allâh’ın elinde olduğunu, onu dilediğine vereceğini bilmezlik etmesinler. Allâh, büyük lutuf sâhibidir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Kitap ehli, Allah’ın lütfundan hiçbir şeyi takdir edemeyeceklerini ve lütfun Allah’ın elinde olup, onu dilediğine verebileceğini bilsinler. Allah, büyük lütuf sahibidir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Öyle ki, Kitab Ehli (Yahudi ve Hıristiyanlar) Allah’ın fazlından hiçbir şeye ’güç yetirip sahip olmadıklarını’ ve fazlın muhakkak Allah’ın elinde olduğunu, onu dilediğine verdiğini bilip öğrensin. Allah, büyük fazl (üstün lütuf ve ihsan) sahibidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Böylece, Ehl-i Kitap, Allah’ın lütfundan hiçbir şeyi kotarma gücünde olmadıklarını bilsinler. Lütuf, Allah’ın elindedir; onu dilediğine verir. Allah, büyük lütfun sahibidir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  That the People of the Book may know that they have no power whatever over the Grace of Allah, that (His) Grace is (entirely) in His Hand, to bestow it on whomsoever He wills. For Allah is the Lord of Grace abounding.