1. Göklerde ve yerde olanlar Allah’ı yüceltip noksan sıfatlardan tenzih ederler. Allah güçlü ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Göklerde ve yerde olanların tümü O’na aittir. O yaşatır ve O öldürür. Çünkü O, her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah İlk dir (hep var olan), Sondur (her şey yok olur, O yine vardır). O Zahirdir (görülen her şey O’nu işaret eder), Batındır (gizli olanlar ve bilinmeyenler onun bilgisi dâhilinde var olurlar) ve O her şeyi en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra egemenlik makamından, yeryüzüne gireni, yeryüzünden çıkanı, gökyüzünden ineni ve gökyüzüne çıkanı bilir. Her nerede olursanız olun O, sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göklerin ve yerin mülkü O’na aittir. Bütün işler O’na döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Geceyi gündüzün içine, gündüzü de gecenin içine sokar. Kalplerde olanları yalnızca O bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah’a ve O’nun elçisine inanın. Size atalarınızdan kalmış olan rızıklardan ihtiyaç sahiplerine de verin. Sizden inanan ve ihtiyaç sahiplerine verenler için, büyük karşılıklar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Elçi sizi Rabbinize inanmaya çağırdığı halde, size ne oluyor ki Allah’a inanmıyorsunuz? Hâlbuki eğer inananlardan iseniz, daha önceden de sizden sağlam bir söz almıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye, kuluna açıklayıcı ayetlerini indirendir. Gerçekten O size karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Size ne oluyor da Allah yolunda (mallarınızı) harcamıyorsunuz. Hâlbuki göklerin ve yeryüzünün mirası Allah’a aittir. Sizden, Mekke’nin fethinden önce infak eden ve savaşanlar (daha sonrakilerle) eşit değildir. İşte onlar için, daha sonra infak eden ve savaşanlar dan daha üstün dereceler vardır. Ancak Allah hepsine güzellikler vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kim Allah’a güzel bir borç verirse, ona fazlasıyla kat kat ödenir. Borç veren için çok değerli karşılıklar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O hesap günü, inanan erkeklerin ve inanan kadınların ışıklarının önlerini ve sağ taraflarını aydınlatmak için koştuğunu görürsün. Onlara "Bugün size devamlı kalmak üzere, altlarından ırmakların aktığı cennetlere gireceğinizin müjdesi var" denilir. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlar inananlara "Bize bakın da ışığınızdan faydalanalım" derler. Onlara "Dönün arkanızı. Işığı (cehennemin karanlıklarında) el yordamıyla arayın" denir. Sonra, münafıklarla inananlar arasına, kapısı olan bir duvar çekilir. O kapının iç tarafında rahmet, dış tarafında, kapının hemen önünde de azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnananlar azapta olanlara "Biz sizinle beraber olmadık mı?" diye seslenirler. Onlarda "Evet" derler. İnananlar "Ancak siz, kendi nefsinizle denendiniz. Sonra bekleyip seyrettiniz ve hep şüphe içine girdiniz. Sonra, Allah’ın azap emri üzerinize gelinceye kadar, kuruntularınız sizi oyaladı ve gururunuz sizi Allah’a karşı aldattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bugün, sizden ve inkâr edenlerden azaba karşılık fidye alınmaz. Kalacağınız yer ateştir ve orası, ne kadar kötü kalınacak bir yer, dönüş yeri olarak ne kadar kötü yer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İman edenlerin, Allah’ı anmalarının ve inen gerçeklerden (Kur’an dan) dolayı kalplerinin saygı ile dolup taşmasının vakti gelmedi mi? İman edenler, daha önceden kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Ehli kitaba kendilerine verilen kitabın indirilmesinden çok uzun zaman geçmesine rağmen, hala kalpleri kaskatı ve pek çoğu da yoldan çıkmış durumdalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bilsinler ki Allah ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Belki aklınızı kullanırsınız diye size ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Elbetteki doğruları tasdik eden inanan erkeklerle inanan kadınlardan, Allah’a güzel bir borç verenlere, verdikleri borçları fazlasıyla ödenir ve onlar için çok değerli mükafaatlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’a ve elçisine inananlar, işte onlar geçek doğruları onaylayanlardan olup, Rablerinin katında doğrulara şahitlik edenlerdir. Onlar için güzel karşılıklar ve aydınlıklar vardır. Doğruları inkâr edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlarda ateşin içine girecek olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Şunu çok iyi bilin ki, dünya hayatı oyun, eğlence, güzelliklerini toplama, elde ettiklerinizle aranızda böbürlenip övünme, mal ve evlatları çoğaltma yarışıdır. Bu, yağmur bulutu gibidir. Yağmurla gelişen nebat çitçiyi sevindirir. Sonra onun ürününün sarartılmış olduğunu, sonrada kuruduğunu görürsün. Ahiret hayatında ise bundan daha şiddetli bir azap ve Allah dan bağışlama ve razılık var. Dünya hayatı ancak geçici bir yaşam ve aldatmacadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Rabbinizden bağışlanma dilemek ve Allah’a ve O’nun elçisine inananlar için hazırlanmış, genişliği gök ve yer kadar olan, cennetleri elde etmek için yarışın. Bu Allah’ın lütufları olup, onları dileyenlere verir. Allah gerçekten büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bunlar size isabet eden musibetlere üzülmemeniz ve Allah’ın size verdikleriyle sevinmemeniz (kibirlenmemeniz) içindir. Allah tüm böbürlenip övünenleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yeryüzünde meydana gelmiş ve nefislerinize isabet eden hiçbir musibet yoktur ki, biz onu daha önceden, yazılmış bir kitapta belirlemiş olmayalım. Bunları yapmak Allah için çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Cimrilik edenler ve insanlara cimrilik etmeyi tavsiye edenler var. Kim ki (Allah’ın emirlerinden veya ihtiyaç sahiplerine vermekten) uzaklaşıp yüz çevirirse, elbetteki Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve övülmeye layık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz ki, biz elçilerimizi açıklayıcı delillerle göndermişizdir. O elçilerle beraber kitabı ve teraziyi indirdik ki, insanlar arasında adaleti yerine getirsinler. Biz çok sert ve dayanıklı demiri indirdik ve o demirde insanlar için pek çok faydalar var. Böylece Allah’ı görmediği halde, kendisine ve elçisine yardım edenleri bilmesi içindir. Allah mutlak surette kuvvet ve güç sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şüphe yok ki Nuh’u ve İbrahim’i elçi olarak biz gönderdik. Her ikisinin soyundan peygamberler yaptığımız gibi kitap verdiklerimiz de var. Onların soylarından doğru yolda olanlar olduğu gibi, pek çoğu da Allah’ın yolundan sapmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onların izlerini takip eden elçilerimizi gönderdik. Meryem’in oğlu İsa’yı elçi olarak gönderdik ve ona İncil’i verdik. İncil’e tabi olanların kalplerine bir yumuşaklık, merhamet verdik ve biz kendilerine emretmediğimiz halde, Allah’ın rızasını kazanmak için ilk defa ruhbanlığı kendileri icat ettiler. Ancak kendilerinin meydana getirdikleri bu göreve (ruhbanlığa) kendileri uymadılar. Onlardan iman edenlere mükâfatlarını verdik. Ancak onlardan pek çoğu da, Allah’ın yolundan uzaklaştılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey İman edenler! Allah dan korunun ve elçisine iman edin ki, rahmetinden size iki misli versin, elçisiyle gönderdiği kurallara uyduğunuz sürece yürüdüğünüz yollarınızı aydınlatsın, sizleri bağışlasın. Allah bağışlayan ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ehli kitap şunu iyi bilsin ki, Allah’ın lütfundan hiçbir şeyi, onlar planlayıp dağıtamazlar. Elbetteki lütuf ve bağış (nimetlerini dağıtmak) Allah’ın kendi elinde olup, bunları kullarından dilediklerine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster