1. Kocası hakkında seninle tartışan ve eşinden şikâyetçi olan kadını Allah kesinlikle işitmiştir. Allah, ikinizin karşılıklı konuşmanızı duyuyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizin içinizden kadınlarına "Sen, bundan sonra bana anam gibi haramsın" diyenlerin eşleri, onların anneleri değildir. Onların anneleri kendilerini doğuran kadınlardır. Onun için "Eşlerine sen benim anam gibisin demeleri" çok çirkin ve günah olan bir söz. Allah gerçekten affeden ve bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Eşlerine "Sen benim anam gibisin" diyenler, sonra eşlerine dönenler, söyledikleri çirkin sözün karşılığında, eşleriyle temas etmeden önce bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size böyle öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kim azat edecek bir köle bulamıyorsa, eşi ile temasa girmeden önce, peşi peşine iki ay oruç tutması gerekir. Oruç tutmaya gücü yetiremeyen kimse, altmış fakiri doyurması gerekir. Bu hükümler Allah’a ve O’nun elçisine inananlar için ve Allah’ın koyduğu uyulması gereken sınırlardır. Bunları inkâr edenler için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Biz açıklayıcı ayetler indirdiğimiz halde, Allah ve O’nun elçisi hakkında tartışanlar, daha önce alçaltılanlar gibi alçaltılmışlardır. İnkâr edenler için alçaltıcı azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah onları kıyamet günü diriltir ve yapmış olduklarını onlara haber verir. Allah onları bir bir saymış, onlar ise Allah’ı unutmuşlardır. Allah her şeye şahitlik edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Görmüyor musun? Göklerde ve yerde olanların hepsini Allah biliyor. Gizli toplantı yapan üç kişinin dördüncüsü O, beş kişi olursa altıncısı O, bunlardan daha az sayıda veya daha çok sayıda olsalar, Allah onlarla beraberdir. Her nerede olurlarsa olsunlar, sonra Allah, yaptıklarını kıyamet günü onlara haber verecektir. Allah her şeyi en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Gizli toplantı (kulis) yapmaları yasaklananları görmüyor musun? Yasaklandıkları gizli toplantılara dönüyorlar ve günah işlemek, düşmanlık yapmak ve elçiye isyan etmek için karar alıyorlar. Senin yanına geldiklerinde, Allah’ın seni selamlamadığı bir şekilde seni selamlıyorlar. Sonra kendi içlerinden de "Elçiye söylediklerimizden dolayı Allah’ın bize azap etmesi gerekmiyor muydu?" diyorlar. Onlara cehennem yeter ve oraya atılacaklar. O cehennem, ne kadar kötü bir dönüş yeri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey İman edenler! Gizli toplantı yapacağınız zaman, kötülük yapmak, düşmanlık yapmak ve elçiye isyan etmek için toplantı yapmayın. Yalnızca iyilik yapmak ve korunmak için gizli toplantı yapabilirsiniz. Kendisine döndürüleceğiniz Allah dan korunun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Gizli toplantılar yapmak ancak şeytanın işidir ve iman edenlere eziyet etmek için gizli kararlar alıyorlar. Ancak onlar Allah dilemedikçe inananlara kesinlikle bir zarar veremezler. İnananlar yalnızca Allah’a güvenip dayansınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ey İman edenler! Toplantı meclislerinde size yer açın denildiği zaman, yer açın ki, Allah da size genişlik versin. Sonra size kalkın, dağılın denildiği zaman da dağılın ki, Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ey İman edenler! Elçi ile özel görüşme talep ettiğinizde, görüşme öncesinde bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız, bilin ki Allah bağışlayan ve merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Elçi ile özel görüşme öncesinde sadaka vermenizden korktunuz mu? ki, sonra bunu yapmadınız. Allah sizi hatalarınızdan dolayı affetti. Namazı kılın, zekatı verin, Allah’a ve O’nun elçisine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yüz çeviren bir topluluğu görmüyor musun? Allah onların üzerine gazap yağdırıyor. Onlar sizden de değiller, onlardan da değiller. Onlar, bile bile yalan şeyler üzerine yemin ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah, onlar için çok şiddetli bir azap hazırlamıştır. Onların yapmış oldukları şeyler ne kadar kötüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yeminlerini kalkan yapıp, arkasına sığınıyorlar ve insanları Allah’ın yolundan alı koyuyorlar. Onlar için alçaltıcı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Malları ve evlatları, Allah’ın yanında onlara hiçbir yarar sağlamayacak. İşte onlar ateşe girecek olanlar olup, içinde sürekli kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah, onları toplu olarak dirilttiği gün, dünyada iken size yemin ettikleri gibi, Allah’a yemin ediyorlar. Onlar kendilerini bir şey üzerinde (özel veya dokunulmaz) olduklarını zannediyorlar. Elbetteki onlar yalancılardan değiller mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şeytan onları aldattı ve onlara Allah’ı anmayı unutturdu. Onlar aldatıcı güç şeytanın gurubundandır. Onlar hüsrana uğrayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah ve Elçisi aleyhinde mücadele edenler, şüphe yok ki küçük düşeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah "Ben ve elçim mutlaka galip gelecektir" diye yazmıştır. Elbetteki Allah çok kuvvetli ve güç sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah’a ve ahiret gününe inanan toplumlardan birisinin, Allah’a ve Elçisine savaş açmış kimseleri sevdiklerini bulamazsın. Bu savaş açanlar, babaları yahut oğulları yahut kardeşleri veyahut kendi kavimleri de olsa (inananlar asla sevmezler). İşte böyleleri Allah’ın kalplerine iman’ı yazdığı ve kendinden bir Ruh (Cebrail) ile desteklediği ve sürekli kalmak üzere, altlarından ırmakların aktığı cennetlere koyduğu kimselerdir. Allah onlardan razı olmuştur, Onlarda Allah dan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah’ın tarafında yer alanlardır. Allah’ın tarafında olanlar, kurtuluşa erenler değil mi? dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster