كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ
Ketaballahu leağlibenne ene ve rusuliy innallahe kaviyyun ’aziyzun.
Kelime
Anlamı
Kökü
كَتَبَ
yazmıştır
اللَّهُ
Allah
لَأَغْلِبَنَّ
elbette galib geleceğiz
أَنَا
ben
وَرُسُلِي
ve elçilerim
إِنَّ
şüphesiz
اللَّهَ
Allah
قَوِيٌّ
güçlüdür
عَزِيزٌ
galiptir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Allah yazdı, takdîr etti ki andolsun, ben ve peygamberlerim üstün geleceğiz; şüphe yok ki Allah pek kuvvetlidir, üstündür.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Ben ve elçilerim mutlaka galip geleceğiz" diye yazmış ve hükmetmiştir. Şüphesiz Allah, çok güçlüdür, çok üstündür.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah: Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz, diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Allâh yazmıştır ki: "Kesinlikle galibim Ben ve Rasûllerim (olarak)!" Muhakkak ki Allâh Kaviyy’dir, Aziyz’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Elbette ben ve peygamberlerim galip geleceğiz’ diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, yücedir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Allah, yazmıştır: "Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Allah, şöyle hüküm vermiştir: "- Celâlim hakkı için, muhakkak ki, hem ben gâlib geleceğim, hem Peygamberlerim. Şübhe yok ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye gâlibdir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah, “Kesinlikle ben ve peygamberim galip geleceğiz” diye yazmıştır. Çünkü Allah güçlüdür; her şeyin üstesinden gelir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Allah, «And olsun ki Ben ve peygamberlerim ustun gelecegiz» diye yazmistir. Dogrusu Allah kuvvetlidir, gucludur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Allah, «Ben ve Peygamberlerim mutlaka üstün geleceğiz» diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok üstündür.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Çünkü Allah: “Ben ve Peygamberlerim elbette galip geleceğiz” diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah güçlüdür, her şeyin mutlak galibidir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah, "Şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz" diye yazmıştır. Şüphe yok ki, Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Allah: Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz, diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  ALLAH, "Ben ve benim elçilerim kazanacaklardır" diye yazmıştır. ALLAH Güçlüdür, Üstündür.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah: «Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz.» diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galipdir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah’a andolsun ki «ben ve elçilerim galip geleceğiz.» diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Tanrı, yazmıştır: "Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de." Gerçekten Tanrı, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Allah: "Mutlaka galip geleceğim; ben de elçilerim de." diye yazmıştır. Şüphesiz Allah Kaviyy’dir, Azîz’dir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Allah (şöyle) yazmışdır: «Andolsun ki ben gaalib geleceğim, peygamberlerim de». Şübhesiz Allah yegâne kuvvet saahibidir, mutlak gaalibdir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Allah, (Levh-i Mahfûz`da): `Celâlim hakkı için, ben muhakkak galib geleceğim, peygamberlerim de!` diye yazmıştır. Çünki Allah, Kavî (çok kuvvetli olan)dır, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Allah: Andolsun ki Ben ve Peygamberlerim elbette galip geleceğiz, diye yazmıştır. Muhakkak ki Allah; Kavi’dir, Aziz’dir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah "Ben ve elçim mutlaka galip gelecektir" diye yazmıştır. Elbetteki Allah çok kuvvetli ve güç sahibidir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Allah: "Ben ve elçilerim mutlaka gâlip gelecek." diye yazdı. Muhakkak ki Allah; Kavî’dir (kuvvetlidir), Azîz’dir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Allah, "Şüphesiz ben galip geleceğim ve peygamberlerim de" diye yazmıştır. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Çünkü) Allah böyle buyurdu: "Ben kesinlikle üstün geleceğim, Ben ve Elçim!" Şüphesiz Allah, güçlüdür, kudret sahibidir!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (Zira) Allah şöyle diledi: "Elbet Ben galip geleceğim; Ben ve elçilerim! Şüphe yok ki Allah tarifsiz güçlüdür, mutlak üstün ve yüce olandır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (20-21) Muhakkak o kimseler ki, Allah’a ve resûlune muhalefette bulunurlar, işte onlar, zelîl olanların arasındadırlar. Allah yazdı ki, «Elbette ben galebe edeceğim Ben. Peygamberlerim de...». Şüphe yok ki Allah kavîdir, azîzdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah; "şüphesiz Ben ve Elçilerim galip geleceğiz" diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah; çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah; "şüphesiz Ben ve Elçilerim galip geleceğiz" diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah; çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah’a andolsun ki «ben ve elçilerim galip geleceğiz.» diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Çünkü Allah: "Ben ve Resullerim elbette galip geliriz." diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allâh: "Elbette ben ve elçilerim gâlib geleceğiz" diye yazmıştır. Şüphesiz Allâh güçlüdür, gâliptir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah, "Ben ve elçilerim mutlaka galip geleceğiz", diye hükmetmiştir. Şüphesiz Allah, güçlüdür, daima galiptir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Allah, yazmıştır: «Andolsun, ben galip geleceğim ve peygamberlerim de.» Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah, "Ben ve resullerim mutlaka galip geleceğiz!" diye yazmıştır. Allah çok güçlüdür, Azîz’dir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Allah has decreed: "It is I and My messengers who must prevail": For Allah is One full of strength, able to enforce His Will.