1. Doğrusu Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve nihayet (işini) Allah`a havale eden kadının başvurusunu kabul etmişti; zira Allah ikiniz arasında geçen konuşmayı işitiyordu: Çünkü Allah her şeyi işitendir, her şeyi tarifsiz görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İçinizden "Sen bana annem kadar haramsın" diyerek eşlerinden ayrılanlara gelince: o kadınlar asla anneleri olamaz; onların anneleri yalnızca kendilerini doğuranlardır; ve şüphesiz onlar mantıksız, dahası düzme-koşma bir laf söylüyorlar: ama şüphe yok ki Allah, tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir rahmet kaynağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ne ki, "Sen bana annem kadar haramsın" diyerek eşlerinden ayrılanlar, ardından da söylediklerinden geri dönenler var ya: işte onların (keffareti) eşler birbirine yaklaşmadan önce bir köleyi özgür kılmaktır. Siz ancak böyle uslanırsınız. Ve Allah bütün yaptıklarınızdan ayrıntısıyla haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Fakat kim bunu bulamazsa, yine eşler birbirine yaklaşmadan önce peş peşe iki ay oruç tutar; buna güç yetiremeyen kimseye ise altmış yoksulu doyurmak düşer. Bu Allah`a ve Rasulü`ne imanınızın bir gereğidir; ve bunlar Allah`ın çizdiği sınırlardır. İnkar edenler için, acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kuşku yok ki Allah`a ve Rasulü`ne meydan okuyanlar, -ki Biz onlara da hakikatin apaçık delillerini indirmiştik- tıpkı kendilerinden önce rezil edilenler gibi rezil edilecekler: zira inkar edenler için alçaltıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gün gelip Allah onların hepsini diriltecek; yaptıkları her şeyi kendilerine bir bir haber verecek; onlar unutmuş olsalar bile, Allah onlara yaptıklarını bir bir sayıp dökecek: zira Allah her şeye ayrıntısıyla şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Ey muhatab!) Görmedin mi ki Allah, göklerde ve yerde olan her şeyi bilir? Gizli görüşme yapan üç kişi yoktur ki dördüncüleri O olmasın; ve(ya) beş kişi yoktur ki altıncıları O olmasın: ister bundan daha az ister daha çok olsun; nerede olurlarsa olsunlar, illa ki O kendileriyle beraberdir. En sonunda Kıyamet Günü, yapıp ettiklerini onlara bir bir haber verecektir: şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Ey Peygamber!) Gizli görüşmeden men edilen, sonra da men edildikleri şeye tekrar dönenleri görmedin mi? İşte onlar günah, düşmanlık ve Rasul`e isyan hususunda gizli kapaklı işler çeviriyorlar. Ne zaman sana gelseler, Allah`ın seni selamlamadığı biçimde seni selamlıyorlar ve kendi aralarında "Hadi bakalım, Allah sözlerimizden dolayı bizi cezalandırsa ya!" diyorlar. Cehenneme kadar yolları var! Oraya dikilecekler! O ne kötü son duraktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Siz ey iman edenler! Gizli görüşme yapacaksanız (bile), günah, düşmanlık ve Rasul`e isyan hususunda gizli görüşme yapmayın da, bari iyilik ve takva üzre gizli görüşme yapın! Huzurunda toplanacağınız Allah`a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Bunun dışında kalan) gizli görüşmelerin tümü, sadece mü`minlere üzüntü vermeyi amaçlayan Şeytani bir eylemdir; ne ki Allah`ın izni olmadan, onlara hiçbir zararı dokunamaz: artık inananlar sadece Allah`a dayansınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Siz ey iman edenler! Sosyal hayatta "Birbirinize yer açın!" denildiğinde derhal yer açın ki, Allah da size yer açsın. Yine "Davranın!" denildiği zaman, derhal yerinizden fırlayın! Allah içinizden tam inanan, bilen ve bilginin amacını kavrama yeteneğiyle donatılanları kat be kat yüceltecektir: Zira Allah yapıp ettiklerinizden tümüyle haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Siz ey iman edenler! Elçi ile özel görüşme talep ettiğinizde (münafıklardan seçilmeniz için), görüşmenizden önce bir sadaka veriniz; bu sizin için daha hayırlı ve daha (iç) arıtıcıdır; yok eğer buna (imkan) bulamazsanız, iyi bilin ki Allah tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Elçi ile) özel görüşme talebinizden önce, sadaka türü bir şeyler vermekten dolayı sizde şafak attı, öyle mi? Hemen belli oldu bunu yapamayacağınız ve Allah sizin pişmanlığınızı kabul etti: haydi artık namazı hakkını vererek kılın, zekatı gönlünüzden gele gele verin, Allah`a ve Rasulüne itaat edin: zira Allah yaptıklarınızdan ayrıntısıyla haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Allah`ın gazabına uğrayan bir toplulukla dayanışma içine girenleri görmez misin? Onlar ne sizdendir ne de onlardandır; bir de (utanmadan) bile bile yalan yere yemin ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah onlara şiddetli bir azab hazırlamıştır; çünkü onlar öteden beri pek berbat bir iş işliyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar yeminlerini (inkarlarına) örtü yaptılar; böylece Allah yolundan saptılar ve saptırdılar: Onlar alçaltıcı bir azaba duçar olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ne malları ne de çocukları onları Allah`a karşı asla korumayacaktır: işte onlar ateş ehlidirler; onlar orada kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gün gelip Allah onların tümünü diriltecek, (yaptıklarını bir bir haber verecek); bunun üzerine onlar size yemin ettikleri gibi O`na da yemin edecekler ve bu yolla bir şey elde etme hesabı yapacaklar: bakın işte bunlar, evet bunlardır yalanı tabiat edinenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şeytan onlar üzerinde egemenlik kurmuş ve sonunda onlara Allah`ı hatırlamayı unutturmuştur. İşte bunlar Şeytanın yoldaşıdırlar. Bakın, Şeytanın yoldaşları var ya: işte onlar hüsrana uğrayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bir de Allah`a ve Rasulüne meydan okuyanlar var: işte onlar da en alçaklar sınıfına dahildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Zira) Allah şöyle diledi: "Elbet Ben galip geleceğim; Ben ve elçilerim! Şüphe yok ki Allah tarifsiz güçlüdür, mutlak üstün ve yüce olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah`a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğu, Allah ve Rasulüne meydan okuyan kimselerle -isterse bunlar babaları, oğulları, kardeşleri veya soydaşları olsun- candan-yürekten bir ilişki içinde bulamazsın. İşte (Allah`ın kalplerine imanı nakşettiği ve katından manevi bir güç ile desteklediği kimseler onlardır; onları zemininden ırmaklar çağıldayan cennetlere, içinde daimi kalmak üzere yerleştirecektir: Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah`tan razı olmuşlardır. İşte gerçek Allah taraftarları bunlardır. Bakın, Allah taraftarları var ya: işte kurtulacak olanlar kesinlikle onlardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster